Сприятливий інвестиційний клімат

  1. Сприятливі кліматичні умови та родючі землі для розвитку аграрного бізнесу.

Сільськогосподарські землі Миколаївщини становлять понад 2 млн.га та славляться родючими чорноземами.

Підприємства сільського господарства області спеціалізуються на вирощуванні зернових і технічних культур. За останні роки урожай зернових і зернобобових сягає майже 3,0 млн.т. щороку. Миколаївщина входить в трійку лідерів по збору винограду по Україні. Кілька районів півдня області відносяться до складу так званого «томатного поясу» - половина валового збору овочів становлять томати.

Область має значний потенціал для розвитку м'ясного, молочного тваринництва, свинарства і птахівництва.

  1. Багатогалузева економіка та потужний виробничий потенціал.

Економічний потенціал регіону обумовлений багатогалузевою промисловістю, розвиненим агропромисловим і морегосподарським комплексами.

Основна бюджетоутворююча галузь економіки - промисловість - дає третину надходжень до бюджету та складає майже чверть валового регіонального продукту.

До складу промислового комплексу Миколаївщини входять підприємства машинобудування, суднобудування, енергетики, металургії, харчової та легкої промисловості.

В Україні та інших країнах широко відомі миколаївські підприємства ДП НВКГ «Зоря - Машпроект», ТОВ «МГЗ», ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», ТДВ «Первомайськдизельмаш», ВАТ «Завод Фрегат», ТОВ СП «Нібулон», ТОВ «Сандора», ПАТ «Лакталіс-Миколаїв»,ФГ «Владам» тощо.

  1. Розвинута транспортна інфраструктура.

Географічне положення на вході у внутрішні водні магістралі країни та розгалужена транспортна система (залізничний, морський, річковий, авіаційний, автомобільний транспорт) та сучасний морегосподарський комплекс обумовлюють значний транспортний потенціал області.

Три морських, один річковий порти, морські термінали здатні переробляти близько 40 млн. тонн вантажів на рік.

Лоцманські проводки, послуги регулювання руху суден надає підприємство «Дельта-лоцман».

В області реалізуються масштабні інвестиційні проекти: відродження річкового судноплавства та відновлення роботи міжнародного аеропорту «Миколаїв».

  1. Активна зовнішньоекономічна діяльність. Успішна робота іноземних компаній.

Миколаївщина – експортно орієнтований регіон, за обсягами експорту товарів посідає 5 - 7 місця серед областей України. Агропромисловий комплекс, переробна промисловість і транзитний потенціал обумовлюють спеціалізацію регіону на торгівлі зерновими культурами, глиноземом та олійними культурами.

Понад 600 суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності здійснюють торгівлю з партнерами з 140 країн світу, що є підтвердженням сприятливого інвестиційного клімату області.

Американські Bunge і PepsiCo, британська ED & F Man Limited, французька Groupe Lactalis, китайська Cofco Agri, німецька Dyckerhoff AG та інші успішно реалізують інвестиційні проекти в морегосподарському комплексі, переробній промисловості, виробництві харчових продуктів та будівельних матеріалів.

  1. Багата історико-архітектурна спадщина і природно-заповідний фонд надають різноманітні можливості для  розвитку туризму і відпочинку.

На території області розташований 141 об'єкт природно-заповідного фонду загальною площею понад 75 тис. гектарів, в т.ч. національні природні парки «Бузький Гард» та «Білобережжя Святослава», регіональні ландшафтні парки «Приінгульський» та «Гранітно-степове Побужжя», історико-археологічний заповідник «Ольвія».

Миколаївщина - справжня скарбниця туристичних ресурсів Північного Причорномор'я. Це понад 170 км морських і піщаних пляжів чорноморських курортів, каньйони Південного Бугу та його приток, геологічні запаси лікувальних грязей - понад 2 млн. м3 - Тилігульського і Бейкушського лиманів, тінисті алеї природних парків тощо.

  1. Сприятливий інвестиційний клімат

Місцевими органами влади надається підтримка розвитку інвестиційної діяльності та здійснюються заходи з поліпшення інвестиційного клімату області.

Реалізується Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Миколаївській області на 2017-2018 роки, затверджена рішенням Миколаївської обласної ради від 22 грудня 2016 року №2. Програма спрямована на створення сприятливих умов для ведення бізнесу, відкриття нових робочих місць, залучення кредитів, підтримку інноваційної сфери розвитку підприємництва.

У 2017 році з обласного бюджету заплановано виділення 2 млн.грн. на отримання часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктам малого та середнього підприємництва.

 

  • «Інвестиційна карта регіону»