Thumb f04b1f7e48abaff2644e2342c477693f
Голова облдержадміністрації Олексій
САВЧЕНКО

“Ми створили зручну веб-платформу, яка повинна стати дієвим інструментом для залучення інвестиційного капіталу в економіку, що поширюватиме інформацію про інвестиційний та економічний потенціал, а також слугуватиме електронним майданчиком для комунікації влади та бізнесу з питань реалізації інвестиційних проектів.”

Перелік пропозицій Миколаївська  обл.

Пошук на відбір пропозицій
Обсяг інвестицій

Знайдено 17 пропозицій

  • «Інвестиційна карта регіону»