Зовнішньоекономічна діяльність

Підтвердженням конкурентоздатності продукції області на світових ринках є активна зовнішньоекономічна діяльність підприємств Миколаївщини.

Експортні поставки перевищують імпортні надходження у 2-3 рази та сягають 2,4 млрд дол. США на рік. Понад 600 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності області співпрацюють з партнерами із 150 країн світу.

Основу експорту складають зернові культури, глинозем, насіння олійних рослин, харчові продукти, продукція машинобудування, рослинні олії, а також послуги - з переробки матеріальних ресурсів, транспортні, ділові та з ремонту і технічного обслуговування.

Підприємства регіону імпортують руди, механічне та електротехнічне обладнання, транспортні засоби, продукцію харчової та хімічної промисловості, недорогоцінні метали.

Іноземними інвесторами внесено понад 1.4 млрд дол. США інвестицій у розвиток економіки області. Найбільш привабливими галузями для інвесторів є промисловість та морегосподарський комплекс. На території Миколаївщини успішно реалізуються проєкти компаній зі світовим ім’ям: Bunge та PepsiCo (США), Scatec Solar (Норвегія), Cofco (Китай), Posco (Корея), Groupe Lactalis (Франція), ED&F Man (Великобританія), Dyckerhoff (Німеччина), BT Invest (Литва).

  • «Інвестиційна карта регіону»