Географічне розташування та кліматичні умови

Миколаївська область розташована на півдні України в межах Причорноморської низовини в басейні нижньої течії ріки Південний Буг.

У  сучасних  межах  область  розташована  між 46°30' і 48°15' північної широти та між 30°15' і33°5' східної довготи.

За особливістю природних умов територія області належить до степової зони. Клімат на Миколаївщині помірно континентальний з м'якою малосніжною зимою і жарким посушливим літом. Середня температура січня досягає - 0,5 С0, липня - + 23 С0. Середньорічна кількість опадів коливається в межах області від 400-700 мм на півночі і більш 400 мм на півдні. Переважають чорноземні грунти. Вкрита лісом площа складає 5,05% території.

Поверхня області представляє собою рівнину, нахилену в південному напрямі. Більша частина області лежить у межах Причорноморської низовини. На півночі простягаються Подільська височина (правобережжя Південного Бугу) та Придніпровська височина (лівобережжя Південного Бугу), яка пересічена ярами, балками та долинами. Північно-західна її частина лежить в зоні лісостепу, південно-східна – в зоні степу.

Миколаївщина знаходиться в зоні родючих чорноземів, які на півдні переходять в каштанові.

На півдні область омивається водами Чорного моря, Дніпро-Бузьким, Березанським та Тилігульським лиманами.

На території Миколаївської області протікає 110 річок. Основна водна артерія, що перетинає територію області з північного заходу на південний схід є Південний Буг з притоками Iнгул, Кодима та іншими, в межах області досягає 257 км, друга за довжиною річка Інгул - 179 км. На сході області протікає Iнгулець, який впадає в Дніпр.

Корисні копалини Миколаївської області представлені нерудним комплексом, більшість з яких є сировиною для виробництва будівельних матеріалів, решта це руда нікелю силікатного та питні, технічні і мінеральні води.

Природні та кліматичні умови області сприятливі для інтенсивного високоефективного розвитку сільського господарства.

На заході область межує з Одеською, на півночі з Кіровоградською, на сході та північному сході з Дніпропетровською та на південному сході з Херсонською областями.

Вигідне географічне розташування Миколаївської області – значна протяжність берегової лінії Чорного моря та його лиманів, наближеність до транзитних транспортних коридорів, наявність морських та річкових причалів – визначає її розвиток як потужного транспортно-технологічного вузла, який забезпечує вихід до промислових центрів Придніпровського регіону, а також до Чорного моря.

Центр області — місто Миколаїв, потужний політичний, діловий, індустріальний, науково-технічний, транспортний та культурний центр з комерційними і соціальними зв’язками. Відстань до м.Києва становить 480 км, м.Одеси – 135 км, м.Херсона  – 69 км , Стамбула – 970 кілометрів.

  • «Інвестиційна карта регіону»